TÜRK HALK EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI Türk Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar halk arasında gelişen yabancı etkilerden kısmen uzak kalan edebiyattır. Halk Edebiyatının Genel Özellikleri: Ø Nazım birimi dörtlüktür. Hece ölçüsü kullanılır. (Bazen aruz kullanılır) Ø Genellikle yarım kafiye kullanılır. Redif yaygındır. Ø Koşma, semai, Türkü, mani gibi nazım şekilleri kullanılır. Ø Dil sadedir, içten bir söyleyiş hakimdir. Sanat…